Om Kayoni

Et univers af byggeblokke til børn som forener leg og læring, hvor også unge og voksne kan være deltagende med!

Kayoni® er en inspirerende rejse, som kun lige er begyndt – vær med, og bliv en del af den! Sådan lyder invitationen fra Flemming S. Andersen, idémanden bag!

Kayoni® er dansk, dansk design og dansk udviklet!

Kayoni® er et univers af konstruktionsblokke målrettet børn og børns leg og udvikling over forskellige alders- og udviklingstrin fra 2-12 år, som fokuserer på, at leg innovativt stimulerer sanser, logik, kreativitet og kompetenceudvikling og på, at social interaktion og udvikling fremmes gennem leg.

Kayoni® giver mulighed for kreativt at bygge, skabe, kombinere, sammensætte og udvikle, også på tværs af produktserier – det fra de største blokke til de yngste til
de mindste blokke for de ældste!

Kayoni® er et univers af blokke, som børn kan vokse med over tid og til stadighed udfordres af og finde underholdning i gennem leg.

Kaynoi® fremstilles af EVA og er CE-mærket, PVC-frit, latex-frit, frit for ftalater og frit for skadelige parfumestoffer, og er dertil vaskbart og nemt at rengøre.

Flemming S. Andersen

Kayoni som navn har en bevidst international orientering med en ens udtalemåde på mange europæiske og ikke-europæiske sprog, hvor navnet Kayoni tillige har en positiv ordform med få stavelser og en nem udtale og nem ordgenkendelse ved brugen af vokaler.

Kayoni® er et dansk designet systemlegetøj med flere produktserier, som intro-duceres et skummateriale (EVA) målrettet børn i aldersgruppen fra 2 til 12 år. Senere lanceres yderligere blokke til serien, og videre serier målrettet de ældre spirer og de yngste skolegående. Kayoni® er et univers, et koncept, hvor udfordring, kompleksitet og muligheder vokser og udvikler sig i takt med barnets alderstrin.

Kayoni er CE-mærket og opfylder bestemmelserne for sikkerhedskrav til produkter konstrueret til brug af børn i aldersgruppen fra 0 til 14 år jævnfør ”Bekendtgørelse
for sikkerhedskrav til legetøjsprodukter” (BEK nr 309 af 03/04/2017) samt senere ændringer til bekendtgørelsen, senest BEK nr 131 af 06/02/2019.

Kayoni er fremstillet i miljøvenlige materialer og er PVC-frit, fri for ftalater, farvefast, vandafvisende og vaskbart ved op til 60⁰ Celcius.

I produktionen af Kayoni er kvalitetskontrol, produktsikkerhed, miljø, materiale- og farvevalg samt udformningen af de produktserier prioriteret højt. Farverne i blok-serierne er således for eksempel valgt med afsæt i positive farveopfattelser og farveassociationer, og Kayoni® – råmaterialer såvel som færdige produkter – undergår en kontinuerlig kvalitetskontrol ud fra egne etablerede kvalitetskrav såvel som ved kontroller udført af uvildige og velanskrevne 3. parts testinstitutter og testlaboratorier. 

Det er virksomheden AXA playtime ApS, der står for den danske markedsføring af Kayoni®. AXA playtime ApS har kontordomicil i Rødovre. 

Historien om Kayoni

Med afsæt i en idé om at skabe et modulært legetøjsunivers hvor forskellige materialer, og hvor forskellige produktserier kunne integreres i takt med barnets udvikling, tog Kayoni og blokserierne i 50mm, 25mm og 5mm gradvist form og udviklede sig til et sammenhængende modulært system med en unik fleksibilitet ud i det at kunne bygge og konstruere i flere retninger blok-mod-blok samtidig med, at de mindre blokserier passer ind i de større, så barnet derved kan vokse med Kayoni og dets univers ud i leg og kreativitet og ud i glæden ved skiftende leg.

Kayoni® stimulerer udvalgte kompetencer og sanser hen over børns alders-udvikling, og giver dem en kærkommen mulighed for kreativt at bygge, skabe, kombinere, sammensætte og udvikle også deres fantasi og 3D-visualisering. Alt gennem en lærende og udviklende proces startende med et afsæt i de motoriske evner hos de yngste i form af simple række- gribefunktioner over den gradvise udvikling af syn og bevægelses koordination videre over i de finmotoriske bevægelser i fingre og udviklingen af øvrige sanser herunder matematisk og geometrisk forståelse, farver, fantasi og kreativitet – alt stimuleret gennem leg.

Der ligger et omfattende udviklingsarbejde bag Kayoni® – matematik, formgivning og farver tillige med også antallet af blokke i de forskellige produktserier er for-hold, som har skulle defineres. Kayoni® lægger vægt på, gennem kreativ leg, at fremme udvikling af kompetencer. Kayoni® bekender sig til de syv intelligensers pædagogik og kompetenceudvikling, som kortlagt og udbredt af professor Howard Gardner, Harvard University. Det har været essentielt, at forældre trygt kan lade deres børn lege med Kayoni® det med tanke for Kayoni’s idé, valgte materialer og materialeegenskaber for med det gerne også selv at tage del i legen med barnet.

Velkommen til Kayoni!

Flemming S. Andersen.